Dasar Privasi

Pengenalan

MY IRC SDN. BHD. (selepas ini, “MY IRC,” atau “kami”) (No. Syarikat 1326202-V) menghargai privasi dan didedikasikan untuk melindungi Maklumat Peribadi (seperti yang diterangkan di bawah) yang dipegang oleh kami selaras dengan perundangan (termasuk Akta Perlindungan Data Peribadi, 2010), Notis Privasi ini dan Syarat Penggunaan kami (“Syarat Penggunaan”). Untuk mengelakkan keraguan, perkataan yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai makna yang sama seperti frasa yang digunakan dalam Syarat Penggunaan, melainkan konteks menyatakan sebaliknya. Dasar Privasi ini menerangkan cara kami mengumpulkan Maklumat Peribadi anda apabila anda memuat turun dan menggunakan aplikasi e-kupon untuk telefon pintar dan peranti mudah alih lain (“Apl”), penggunaan dan ketersediaan tapak web https://www.e-kupon. com.my (“Laman Web”) (secara kolektif, dengan Apl, “Platform”), serta semua kandungan, produk, perkhidmatan dan fungsi yang tersedia pada atau melalui Aplikasi dan Laman Web (secara kolektif, dengan Platform, “Perkhidmatan” ) Berikut ialah penjelasan mengenai Dasar Privasi:

Bentuk data peribadi yang kami kumpulkan dan cara ia dikumpulkan;
Cara kami menggunakan data anda;
Pihak yang kami mungkin mendedahkan data peribadi tersebut; dan
Alternatif yang kami sediakan, seperti cara melihat dan mengemas kini data anda.

Jika terdapat percanggahan antara Bahasa Melayu dan versi dengan bahasa lain, versi Melayu akan diutamakan. Anda bersetuju menerima terma Dasar Privasi ini dengan menggunakan perkhidmatan kami, dan anda dianggap telah memberikan persetujuan anda untuk pengumpulan, penggunaan dan penyebaran data anda oleh Dasar Privasi ini.

Cara kami menggunakan maklumat peribadi anda

(a) Kegunaan am atau yang dikumpul oleh teknologi.

Sebagai tambahan kepada cara yang diterangkan di atas, kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda sama ada untuk membalas permintaan anda atau untuk membantu kami dalam menyediakan perkhidmatan yang lebih baik, sama ada melalui kaedah teknologi atau tidak untuk satu atau lebih tujuan berikut:

 1. Untuk membekalkan perkhidmatan ini;
 2. Untuk membantu mencipta dan menjamin akaun e-kupon anda dalam rangkaian kami;
 3. Untuk mengenal pasti anda sebagai pengguna dalam sistem kami;
 4. Untuk menambah baik pengurusan perkhidmatan kami;
 5. Untuk memastikan pelawat dimaklumkan tentang sebarang kemas kini kepada perkhidmatan kami;
 6. Untuk mempromosikan perkhidmatan kami; atau produk, perkhidmatan dan tawaran istimewa produk dan perkhidmatan daripada pihak ketiga yang mungkin menarik minat anda;
 7. Untuk menambah baik dan menyesuaikan kualiti pengalaman apabila anda berinteraksi dengan perkhidmatan kami;
 8. Untuk menghantar e-mel alu-aluan dan mengesahkan pemilikan alamat e-mel yang diberikan apabila akaun e-kupon anda dibuat;
 9. Untuk menghantar pemberitahuan e-mel pentadbiran, seperti nasihat keselamatan atau sokongan dan penyelenggaraan;
 10. Untuk menjawab soalan berkaitan peluang pekerjaan atau permintaan lain;
 11. Untuk mengemukakan tawaran dan bahan promosi yang berkaitan dengan perkhidmatan kami dan untuk tujuan pemasaran lain;
  Untuk menjejaki maklumat khusus pengguna yang berkaitan dengan tapak yang diakses atau dilawati;
 12. Untuk menambah baik dan menyesuaikan kualiti pengalaman apabila anda berinteraksi dengan platform dan perkhidmatan;
 13. Untuk semua tujuan operasi termasuk pengurusan akaun, pengebilan dan pengumpulan, audit, pelaporan dan penyiasatan;
 14. Untuk menguatkuasakan atau mempertahankan hak undang-undang kami dan/atau mendapatkan nasihat undang-undang;
 15. Untuk membantu dalam pencegahan, pengesanan, atau penyiasatan jenayah atau kemungkinan aktiviti jenayah atau untuk pentadbiran keadilan;
  Untuk tujuan keselamatan dan audit dalaman;
 16. Untuk tujuan lain seperti yang diarahkan atau dipersetujui oleh anda; dan
 17. Untuk semua tujuan lain yang berkaitan dengan atau bersampingan dengan perkara di atas.

(b) Mencipta Maklumat Tanpa Nama.

Kami juga tidak boleh menerbitkan atau mengagregatkan maklumat peribadi anda dengan mengecualikan maklumat (seperti nama anda) yang menjadikan data tersebut boleh dikenal pasti. Maklumat Tanpa Nama ini boleh digunakan untuk memperibadikan perkhidmatan, termasuk untuk mengarahkan iklan tertentu yang lebih relevan kepada anda atau untuk menganalisis permintaan dan corak penggunaan supaya kami boleh menambah baik kandungan perkhidmatan dan menambah baik navigasi platform atau untuk sebarang tinjauan pasaran yang berkaitan, sama ada secara dalaman atau melalui pihak ketiga.

Jenis maklumat peribadi yang kami kumpulkan dan cara ia dikumpulkan

“Maklumat Peribadi” merujuk kepada sebarang maklumat tentang anda atau yang boleh digunakan untuk mengenal pasti anda, seperti nama, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel anda, serta maklumat tentang transaksi anda dengan perkhidmatan, seperti mata ganjaran, akaun baki, sejarah penebusan dan aktiviti akaun, serta maklumat bukan awam anda yang berkaitan dengan perkhidmatan atau dipautkan kepada maklumat yang dinyatakan di atas. Maklumat yang tidak terikat atau dikaitkan dengan Maklumat Peribadi anda, seperti data agregat, dirujuk sebagai “Maklumat Tanpa Nama.” Dengan sendirinya, data tanpa nama tidak membolehkan pengenalan seseorang. Kami mungkin dikehendaki dan/atau dikehendaki mengumpul, merekod, menahan, menggunakan, mendedahkan dan menyimpan (iaitu memproses) maklumat peribadi dan tanpa nama untuk menawarkan perkhidmatan ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

(a) Maklumat yang anda berikan kepada kami melalui hubungan anda dengan kami, tetapi tidak terhad kepada, maklumat yang anda berikan semasa menggunakan perkhidmatan semasa berinteraksi dengan peniaga, semasa mengambil bahagian dalam tinjauan pelanggan, peraduan atau promosi. Contohnya termasuk:

Nama pertama dan terakhir anda, gambar profil, gambar atau avatar, jantina, umur, bangsa, status perkahwinan, kelayakan pendidikan, minat, hobi, maklumat berdasarkan lokasi khusus anda, alamat e-mel dan alamat surat adalah semua contoh maklumat peribadi -Apabila anda membuat akaun untuk perkhidmatan ini (“akaun e-kupon”), anda mesti memasukkan nama, nombor telefon, nombor ID peranti dan kata laluan anda, serta sebarang maklumat lain yang anda berikan secara langsung melalui perkhidmatan ini (termasuk, tetapi tidak terhad kepada mesej yang dihantar melalui perkhidmatan ini).
Maklumat tentang urus niaga anda dengan pedagang yang menggunakan Perkhidmatan, serta produk dan perkhidmatan yang anda beli.
Maklumat yang anda pertimbangkan untuk diberikan kepada pedagang sebagai sebahagian daripada hubungan anda dengan mereka.
Perkhidmatan ini memerlukan maklumat berikut untuk melaksanakan transaksi penebusan: nama anda dan maklumat penghantaran yang berkaitan.
Maklumat seperti fail dan mesej yang anda simpan dengan akaun e-kupon anda.
Apabila anda bertindak balas atau menghubungi kami melalui e-mel, kami memerlukan maklumat seperti nama dan alamat e-mel anda, serta sebarang bahan lain dalam e-mel, untuk membantu kami menyokong anda.

(b) Melalui platform, teknologi mengumpul maklumat. Pertimbangkan senario berikut:

Maklumat pengguna anda termasuk jenis pelayar web anda, alamat Internet Protocol (IP) (nombor yang diberikan secara automatik kepada komputer apabila anda menggunakan Internet yang mungkin berubah bergantung pada sesi penggunaan), nama domain, profil pengguna dan/atau tarikh/masa lawatan rekod, serta pengecam peranti unik, atau lebih dikenali sebagai ID Android, berkenaan telefon mudah alih anda.
Dengan perjanjian anda, kami mungkin mengumpul maklumat peribadi daripada pihak ketiga, seperti kandungan profil anda atau jenis maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti.
Maklumat kuki dan URL digunakan untuk menjejaki tarikh dan masa lawatan anda, serta kandungan yang anda cari dan lihat. “Kuki” ialah cebisan maklumat kecil yang dihantar oleh tapak web ke cakera keras komputer anda semasa anda menerokainya. Untuk memberikan anda pengalaman yang lebih diperibadikan dan menarik, kami mungkin menggunakan kedua-dua sesi Kuki (yang tamat tempoh apabila penyemak imbas web ditutup) dan Kuki berterusan (yang kekal pada komputer anda sehingga anda memadamkannya). Kuki berterusan boleh dipadamkan dengan mengikut arahan pelayar web.
Untuk merekodkan tarikh, masa, carian dan paparan maklumat yang disambungkan ke telefon mudah alih anda, maklumat daripada teknologi yang sepadan yang digunakan dalam kombinasi dengan telefon mudah alih, termasuk Android ID, digunakan.
Perkhidmatan analitis pihak ketiga, seperti Analitis Google (https://www.google.com/analytics) atau Google AdSense (https://www.google.com/adsense), mengumpul maklumat tentang cara anda menggunakan dan berinteraksi dengan Platform dan perkhidmatan ini. Kuki boleh digunakan oleh perkhidmatan analitis pihak ketiga untuk mengumpulkan maklumat tentang tapak web yang anda lawati, alamat IP anda, tarikh dan masa lawatan anda dan tapak web yang membawa anda ke Platform ini.

(c) Maklumat daripada pihak ketiga atau orang lain yang tidak dilarang yang telah mendapatkan kebenaran anda untuk mendedahkan maklumat peribadi tentang anda.

(d) Sekiranya anda menjemput orang ketiga untuk membuat akaun e-kupon, kami akan mengumpul maklumat tentang mereka daripada anda. Untuk menghantar e-mel dan membuat susulan dengan pihak ketiga, kami akan mengumpulkan nama dan alamat e-mel anda.

Pendedahan maklumat peribadi anda
Tertakluk kepada mana-mana undang-undang (termasuk peraturan, garis panduan dan/atau kewajipan) yang terpakai kepada kami dan ahli gabungan kami (seperti yang ditakrifkan di bawah) (sama ada di dalam atau di luar Malaysia), kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda seperti yang dinyatakan di bawah dan di tempat lain dalam Polisi Privasi ini :
(a) Pembekal Perkhidmatan Pihak Ketiga. Kami mungkin berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang mungkin berada di dalam atau di luar Malaysia

untuk menyediakan perkhidmatan yang kami tawarkan kepada anda melalui Platform ini;
untuk menjalankan ujian jaminan kualiti;
untuk membantu dengan pendaftaran akaun;
untuk menyediakan sokongan teknikal; dan/atau
untuk menyediakan perkhidmatan lain kepada kami. Pembekal perkhidmatan pihak ketiga tidak perlu menggunakan maklumat peribadi anda selain daripada menyediakan perkhidmatan yang diminta oleh kami.

(b) Ahli Gabungan dan Pemerolehan. Kami mungkin berkongsi sebahagian atau semua maklumat peribadi anda dengan kooperator kami, atau syarikat lain di bawah kawalan yang sama (“Afiliasi”), di mana kami akan memerlukan gabungan kami untuk menghormati Dasar Privasi ini.

(c) Rangkaian Sosial (SNS). Perkhidmatan ini mungkin, dengan kebenaran anda, menghantar secara automatik, maklumat pada profil SNS anda berdasarkan aktiviti terbaru anda (cth., anda menggunakan kupon untuk membeli tiket wayang terkini). Sila lihat bahagian di Laman Web Pihak Ketiga di bawah untuk mendapatkan maklumat lanjut.

(d) Kami Tidak Berkongsi Maklumat Peribadi dengan Pengiklan, tetapi..kami membenarkan pengiklan meminta agar iklan mereka dihalakan kepada pengguna tertentu (cth., pengguna di lokasi geografi tertentu, atau umur, jantina dan/atau tertentu kepentingan). Jika anda berinteraksi dengan iklan tertentu, pengiklan (atau syarikat yang bekerja dengan pengiklan, contohnya, agensi pengiklanan atau rangkaian pengiklanan) boleh menentukan ciri tertentu tentang anda.

(e) Pihak Ketiga yang diarahkan atau dipersetujui oleh anda. Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan mana-mana orang yang diarahkan atau dipersetujui oleh anda.

(f) Penasihat Profesional. Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan penasihat profesional kami termasuk tetapi tidak terhad kepada penasihat undang-undang, penasihat cukai, penasihat kewangan, juruaudit, broker insurans, dsb.

(g) Pendedahan lain. Tidak kira apa pilihan yang anda buat tentang maklumat peribadi anda, kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi jika kami percaya dengan niat baik bahawa pendedahan tersebut adalah perlu.

berkaitan dengan sebarang penyiasatan undang-undang;
untuk mematuhi undang-undang yang terpakai atau untuk membalas sepina atau waran yang disampaikan kepada kami;
untuk melindungi atau mempertahankan hak atau harta kami atau pengguna Perkhidmatan; dan/atau
untuk menyiasat atau membantu kami dalam mencegah sebarang atau kemungkinan pelanggaran undang-undang, Dasar Privasi ini, atau Syarat Penggunaan. Kami juga mungkin perlu memindahkan data anda ke luar Malaysia untuk tujuan tersebut dan kepada pihak ketiga yang dinyatakan dalam Polisi ini.

Laman web pihak ketiga
Anda akan meninggalkan perkhidmatan dan dialihkan ke tapak web dan perniagaan lain yang mungkin mengumpul maklumat peribadi atau Maklumat Tanpa Nama anda jika anda mengklik pada pautan atau, dalam kes telefon pintar dan peranti mudah alih, leret ke kiri untuk mengakses mana-mana tapak web atau lokasi. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas, tidak menyemak dan tidak boleh dipertanggungjawabkan ke atas kandungan tapak web luaran. Dasar Privasi ini tidak terpakai pada tapak web luaran atau kandungannya, mahupun sebarang pengumpulan data yang berlaku selepas anda mengklik pada pautan atau leret ke kiri untuk melawati tapak web luaran. Anda akan dapat berhubung dengan perkhidmatan pihak ketiga serta akaun media sosial anda dengan menggunakan perkhidmatan ini. Dengan melog masuk ke SNS anda melalui Platform kami, SNS anda akan mengeluarkan token yang membolehkan mereka mengenal pasti kami apabila kami memohon untuk mengakses maklumat akaun anda atau menyiarkan maklumat pada profil SNS anda bagi pihak anda. Anda boleh melumpuhkan akses kami kepada mana-mana akaun SNS anda pada bila-bila masa dengan menukar tetapan yang diperlukan dalam tetapan akaun SNS anda, walau bagaimanapun, ini mungkin menjejaskan perkhidmatan yang kami sediakan kepada anda. Tambahan pula, tindakan tertentu dalam perkhidmatan mungkin disiarkan secara automatik ke profil SNS anda apabila anda terlibat dengannya. Anda boleh mematikan ciri ini pada bila-bila masa dengan log masuk ke profil SNS anda dan memilih pilihan untuk mematikannya.

Penyimpanan dan keselamatan maklumat peribadi anda
Kami mengutamakan melindungi keselamatan maklumat peribadi anda, dan kami akan menilai dan menggunakan langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang paling terkini secara kerap untuk memastikan kerahsiaan dan keselamatan semua maklumat peribadi anda. Ini termasuk hubungan kontrak dengan pihak ketiga yang berkaitan, dan kami akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan mereka mematuhi keperluan minimum kami. Maklumat peribadi anda akan dikekalkan oleh Polisi Privasi dan/atau terma dan syarat perjanjian anda sepanjang tempoh penglibatan anda dengan kami, atau selagi diperlukan oleh undang-undang atau peraturan yang berkenaan untuk melindungi kepentingan kami. Untuk mengakses maklumat akaun e-kupon anda, kami juga akan meminta anda memasukkan kata laluan anda, yang tidak sepatutnya dikongsi dengan sesiapa sahaja, dan kami akan meminta anda memasukkan kata laluan yang sama sekali lagi untuk mengakses sebarang maklumat sensitif, seperti maklumat kad kredit. Penafian: Tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau teknik storan elektronik, adalah selamat sepenuhnya. Akibatnya, sementara kami mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan yang lengkap.

Hak anda untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda
(a) Pilihan. Kami memberi anda pilihan mengenai pengumpulan, penggunaan dan perkongsian maklumat peribadi anda. Walau bagaimanapun, jika anda enggan memberikan kami sebarang maklumat peribadi yang penting kepada kami untuk membolehkan kami memproses permohonan/permintaan anda (sebagai contoh pendaftaran), anda mungkin tidak dapat memproses permohonan/permintaan anda atau memberikan perkhidmatan ini kepada anda. Dari semasa ke semasa, kami akan menghantar brosur dan e-mel percuma kepada anda yang mempromosikan penggunaan perkhidmatan ini. Apabila anda menerima risalah atau komunikasi promosi daripada kami, anda mungkin menunjukkan pilihan untuk berhenti menerima komunikasi lanjut daripada kami dan anda akan berpeluang untuk “memilih keluar” dengan mengikuti arahan “berhenti melanggan” yang diberikan dalam e-mel yang anda terima, dengan menamatkan akaun anda e-kupon anda atau dengan menghubungi kami secara terus (sila lihat maklumat hubungan kami di bawah). Walaupun anda telah menyatakan pilihan e-mel anda, anda tidak boleh menarik diri daripada komunikasi yang berkaitan dengan terma dan syarat perkhidmatan ini, termasuk sebarang perubahan pada Syarat Penggunaan atau Dasar Privasi, melainkan anda menyahaktifkan penggunaan perkhidmatan ini.
(b) Perubahan kepada maklumat peribadi. Anda boleh mengakses atau menukar maklumat peribadi anda dalam storan atau kawalan kami melalui profil anda dalam akaun e-kupon anda. Sebarang permintaan untuk akses kepada maklumat peribadi yang betul mungkin tertakluk kepada pembayaran dan juga kepada peruntukan undang-undang yang berkenaan. Kami berhak untuk menolak permintaan yang menjejaskan keselamatan dan privasi maklumat peribadi individu lain serta permintaan yang tidak praktikal atau tidak dibuat dengan niat baik. Di samping itu, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa maklumat peribadi yang direkodkan oleh sistem tidak boleh diedit. Apabila kami memadamkan sebarang maklumat, ia akan dipadamkan daripada pangkalan data aktif, tetapi mungkin kekal dalam arkib kami. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami juga mungkin menyimpan maklumat anda untuk pencegahan pemalsuan (“penipuan”) atau tujuan serupa seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

Bagaimana jika maklumat peribadi yang diberikan kepada anda tidak lengkap?
Ia dikehendaki memberikan kami maklumat peribadi anda setakat yang dinyatakan (contohnya, apabila anda mula-mula log masuk ke akaun e-kupon) untuk kami memproses permohonan anda untuk membuat akaun e-kupon atau menawarkan perkhidmatan kami kepada anda. Kami mungkin tidak dapat melengkapkan permohonan anda atau menyediakan perkhidmatan kami kepada anda jika anda enggan membekalkan maklumat peribadi yang diperlukan.

Semakan dan pindaan kepada notis privasi
Kami mungkin menyemak dan mengemas kini Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan dalam undang-undang, dalam amalan perniagaan, prosedur dan struktur serta perubahan dalam jangkaan privasi masyarakat. Versi terkini Dasar Privasi akan tersedia dan tersedia pada platform. Jika kami percaya, mengikut budi bicara mutlak kami, bahawa sebarang pindaan yang dibuat kepada Dasar Privasi ini adalah substantif, notis tentang pindaan tersebut akan disediakan di platform atau melalui sebarang cara komunikasi lain yang kami anggap sesuai, contohnya, menghantar kepada yang terakhir. alamat e-mel yang anda berikan kepada kami. Sila ambil perhatian bahawa pada setiap masa anda bertanggungjawab untuk mengemas kini maklumat peribadi anda dan memberikan kami alamat e-mel semasa anda. Jika alamat e-mel terakhir yang anda berikan kepada kami tidak sah, atau atas apa-apa sebab tidak dapat menerima notis yang dinyatakan di atas, penghantaran e-mel yang mengandungi notis tersebut oleh kami akan dianggap sebagai notis perubahan yang berkesan. Seperti yang dinyatakan dalam notis tersebut. Jika anda tidak bersetuju dengan perubahan dalam penggunaan maklumat peribadi anda, anda mesti memberitahu kami dengan segera dan menyahaktifkan akaun e-kupon anda. Penggunaan berterusan Perkhidmatan kami oleh anda, setelah mendapat notis tentang perubahan tersebut, menunjukkan pengakuan anda terhadap penerimaan anda terhadap perubahan tersebut dan bahawa anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat perubahan tersebut. Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi ini atau cara kami mengendalikan Maklumat Peribadi anda, sila hubungi support@e-kupon.com.my