Penafian

Perkhidmatan ini ditawarkan pada syarat “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia”. Berkenaan dengan perkhidmatan, e-kupon menafikan semua liabiliti dan tidak membuat sebarang representasi atau jaminan yang jelas atau terhad, termasuk tetapi tidak terhad kepada: ketepatan, kesempurnaan, ketepatan masa, atau keselamatan data atau maklumat yang diberikan kepada anda sebagai sebahagian daripada perkhidmatan; dan ketersediaan, kebolehcapaian, ketepatan masa dan penggunaan perkhidmatan tanpa gangguan.