Manfaat & Kelebihan

Penggunaan platform dan aplikasi e-kupon di sekolah tidak melibatkan kontrak yang memerlukan komitmen penggunaan. Sekolah dan Ibi Bapa boleh menggunakan e-wallet dan kad e-kupon sebagai kaedah pembayaran alternatif di sekolah.

Untuk menerima pembayaran di sekolah secara suka rela adalah  sangat mudah, dan tidak memerlukan pemasangan peralatan dan pendawaian. 

e-kupon telah diujilari dalam persekitaran sekolah yang dengan mengambil kira had capaian internet dan bekalan elektrik bagi menjamin ketersedian perkhidmatan. 

 

google play
apple appstore
Ibu Bapa
Sekolah
google play
apple appstore
windows-store
google play
apple appstore
Peniaga
Pelajar
google play
apple appstore