e-kupon

Terma & Syarat


Tidak ada bahagian dari perkhidmatan ini yang dapat diterbitkan semula dalam bentuk apa pun, atau dengan cara apa pun, tanpa kebenaran bertulis daripada MY IRC SDN. BHD. terlebih dahulu.

1. Peraturan dan undang-undang

Peraturan dan undang-undang berikut berlaku untuk semua pengunjung atau pengguna laman web ini. Dengan mengakses Laman Web ini, pengguna mengakui penerimaan terma dan syarat ini. MY IRC (“e-kupon”) berhak mengubah peraturan dan undang-undang ini dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya. Sekiranya terdapat pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang ini, MY IRC berhak untuk mencari semua penyelesaian yang tersedia oleh undang-undang dan secara adil untuk pelanggaran tersebut. Peraturan dan undang-undang ini berlaku untuk semua kunjungan ke Situs Web e-kupon, baik sekarang mahu pun di masa depan.

2. Lesen terhad

MY IRC dengan ini memberi anda kebenaran untuk menyalin bahan yang diterbitkan oleh MY IRC di Laman Web ini semata-mata untuk kegunaan bukan komersial dalam organisasi anda (atau jika anda adalah Rakan e-kupon, organisasi pelanggan anda) untuk menyokong perkhidmatan e-kupon. Tiada penggunaan maklumat lain yang dibenarkan. Dengan mempertimbangkan kebenaran ini, anda bersetuju bahawa apa-apa salinan bahan-bahan ini, yang anda buat, akan menyimpan semua hak cipta dan pemberitahuan hak milik lain dalam bentuk dan cara yang sama seperti yang asal. Kecuali seperti yang dinyatakan di atas, tidak ada yang terkandung di dalam ini akan ditafsirkan sebagai pemberian secara tersirat, atau sebaliknya apa-apa lesen atau hak di bawah paten, tanda dagang atau hak cipta e-kupon atau pihak ketiga mana pun.

 

SEMUA KANDUNGAN DI LAMAN INI DILINDUNGI OLEH HAK CIPTA. KECUALI SEBAGAI DITERIMA SECARA KHUSUS DI SINI, TIADA BAHAGIAN MAKLUMAT PADA LAMAN WEB INI MUNGKIN DIPEROLEHI DALAM SETIAP BORANG, ATAU DENGAN APA-APA MAKSUD, TANPA KEBENARAN TERTULIS DARI e-kupon. PENGUNJUNG ATAU PENGGUNA TIDAK DIBENARKAN MENGUBAH, MENGEDAR, MENERBITKAN, MENERBITKAN ATAU MEMBUAT KERJA DERIVATIF SETIAP BAHAN YANG DITEMUKAN DI LAMAN INI UNTUK SETIAP TUJUAN AWAM ATAU KOMERSIAL.

3. Tanda dagangan

Tanda dagang, logo dan tanda perkhidmatan (“Marks”) yang dipaparkan di Laman Web ini adalah hak milik e-kupon atau pihak ketiga yang lain. Pengguna tidak dibenarkan menggunakan Tanda ini tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu daripada e-kupon atau pihak ketiga yang mungkin memiliki Tanda tersebut.

4. Penafian umum

Walaupun MY IRC telah berusaha untuk memberikan maklumat yang tepat di Laman Web, MY IRC tidak bertanggungjawab atas ketepatan maklumat tersebut. MY IRC boleh mengubah program atau perkhidmatan yang disebutkan pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Menyebut produk atau perkhidmatan bukan e-kupon hanya untuk tujuan maklumat dan bukan merupakan sokongan atau cadangan.

 

SEMUA MAKLUMAT YANG DIBERIKAN DI LAMAN WEB INI DISEDIAKAN “SEBAGAIMANA ADANYA” DENGAN SEMUA FAKTA TANPA JAMINAN SETIAP JENIS, TETAPI DILAKSANAKAN ATAU DIPEROLEH. e-kupon DAN PEMBEKALNYA MENAFIKAN SEMUA JAMINAN, DIPERTAHANKAN ATAU TERSIRAT TERMASUK, TANPA PEMBATASAN, MEREKANTABILITI, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERHADAP DAN TIDAK MENGHADAPI ATAU MENGHADAPI KURSUS PERDAGANGAN, PENGGUNAAN.

MY IRC TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB BAGI SETIAP KEROSAKAN LANGSUNG, KHAS, ATAU KEROSAKAN YANG TIDAK TERMASUK, TANPA BATASAN, KEUNTUNGAN HILANG ATAU PENGHASILAN, KOS BARANG PENGGANTIAN, KERUGIAN ATAU KEROSAKAN DATA YANG MENGGUNAKAN DARIPADA PENGGUNAAN ATAU APA-APA PRODUK e-kupon, KERUGIAN YANG BERHASIL DARI PENGGUNAAN ATAU PERHUBUNGAN PADA MAKLUMAT YANG DIBERIKAN, WALAUPUN JIKA e-kupon ATAU PEMBEKALNYA TELAH DIBERITAHU DENGAN KEMUNGKINAN SEPERTI KEROSAKAN.

5. Pendedahan; penyataan berpandangan ke depan

Sebilangan maklumat di Laman Web ini mungkin mengandungi unjuran atau pernyataan berwawasan ke depan mengenai peristiwa masa depan atau prestasi kewangan Syarikat pada masa hadapan. Kami ingin memberi amaran bahawa pernyataan ini hanya ramalan dan peristiwa atau hasil sebenar mungkin berbeza secara ketara.

6. Pautan ke laman pihak ketiga

Laman Web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga. Akses ke laman web lain yang dihubungkan ke Laman Web ini adalah atas risiko pengguna dan MY IRC tidak bertanggungjawab terhadap ketepatan atau kebolehpercayaan maklumat, data, pendapat, nasihat atau pernyataan yang dibuat di laman web ini. MY IRC menyediakan pautan ini hanya sebagai kemudahan dan penyertaan pautan seperti itu tidak bermaksud sokongan.

7. Akses ke kawasan yang dilindungi/selamat kata laluan

Akses dan penggunaan kata laluan dilindungi dan/atau kawasan selamat di Laman Web hanya terhad kepada pengguna yang dibenarkan. Individu yang tidak dibenarkan yang cuba memasuki kawasan Laman Web ini boleh dikenakan pendakwaan.

Sentuh penyataan privasi dalam talian

MY IRC menghormati privasi anda. Kami ingin memanfaatkan maklumat pengenalan individu yang anda berikan kepada kami untuk tujuan melayani anda dengan lebih baik. “Maklumat pengenalan individu” adalah maklumat yang membolehkan kami mengenal pasti anda, seperti alamat e-mel, nama, tajuk dan alamat anda. e-kupon menggunakan maklumat pengenalan individu untuk memperibadikan pengalaman anda di laman web kami dan juga dapat secara selektif menghantar komunikasi yang mungkin menarik bagi anda, sama ada secara elektronik atau sebaliknya.

Dasar e-kupon mengenai penggunaan maklumat pengenalan individu anda yang diberikan kepada kami atau dikumpulkan melalui pengalaman anda di laman web dalam talian kami merangkumi bidang-bidang berikut:

1. Makluman dan pendedahan

Penyata Privasi Dalam Talian ini disediakan untuk anda untuk membuat anda mengetahui bagaimana MY IRC mengumpulkan dan menggunakan maklumat pengenalan individu pelawat ke laman web e-kupon. MY IRC mengumpulkan maklumat berikut mengenai pelawat ke laman web kami: nama domain, nama, maklumat mengenai halaman apa yang diakses, maklumat yang anda berikan secara sukarela, seperti maklumat tinjauan, alamat e-mel, atau pendaftaran laman, dan alat komunikasi pilihan anda. MY IRC menjadikan maklumat pengenalan individu tersedia untuk pihak ketiga, termasuk rakan niaga, untuk tujuan pemasaran. MY IRC juga menggunakan maklumat tersebut untuk menghubungi orang untuk tujuan pemasaran.

2. Pilihan/persetujuan

Pendaftar baru ke laman web mempunyai pilihan untuk memilih untuk tidak menggunakan maklumat pengenalan individu yang disediakan dalam proses pendaftaran yang digunakan untuk tujuan apa pun yang tidak berkaitan dengan tujuan maklumat tersebut diberikan kepada kami. Kami sedang berusaha untuk membolehkan anda menyampaikan kepada kami bahawa maklumat pengenalan individu anda tidak boleh digunakan untuk tujuan tambahan. Semasa anda mendaftar untuk senarai e-mel, anda akan diberi arahan pada masa itu tentang cara mengeluarkan diri dari senarai tersebut. Akses ke laman web e-kupom tertentu memerlukan log masuk dan kata laluan. Penggunaan laman web tersebut, dan maklumat atau program yang boleh dimuat turun dari laman web tersebut, mungkin diatur oleh perjanjian bertulis antara majikan anda dan e-kupon. Maklumat pengenalan individu anda mungkin disimpan oleh MY IRC untuk mengesahkan pematuhan perjanjian, log lesen perisian yang diberikan, untuk mengesan perisian yang dimuat turun dari halaman tersebut, atau menjejaki penggunaan aplikasi lain yang terdapat di laman web.

3. Keselamatan data

MY IRC berkomitmen untuk mengambil langkah yang wajar untuk melindungi maklumat pengenalan individu yang anda berikan kepada kami.

4. Kualiti dan akses data

Ketepatan maklumat pengenalan individu anda penting untuk e-kupon. Kami sedang mengusahakan kaedah untuk memudahkan anda mengkaji dan membetulkan maklumat yang dikekalkan oleh e-kupon mengenai anda. Pengguna laman web yang berdaftar boleh menyemak maklumat pengenalan individu mereka dengan mengakses laman web dengan nama pengguna dan kata laluan.

5. Penggunaan cookies

Cookies adalah fail data kecil yang ditulis oleh laman web tertentu ke cakera keras anda semasa anda mengunjunginya. Fail cookies boleh mengandungi maklumat seperti ID pengguna yang digunakan laman web untuk mengesan halaman yang anda lawati, tetapi satu-satunya maklumat peribadi yang boleh mengandungi cookies adalah maklumat yang anda berikan sendiri. Cookies tidak dapat membaca data dari cakera keras anda atau membaca fail cookies yang dibuat oleh laman web lain. Sekiranya anda lebih suka untuk tidak menerima cookies, anda boleh menetapkan penyemak imbas anda untuk memberi amaran sebelum menerima cookies dan menolak cookies apabila penyemak imbas anda memberitahu anda tentang kehadirannya. Anda juga boleh menolak semua cookies dengan mematikannya di penyemak imbas anda.

Penafian

BAHAN DAN PERKHIDMATAN YANG DIBERIKAN DI LAMAN INI DISEDIAKAN “SEBAGAIMANA ADANYA” TANPA JAMINAN SETIAP JENIS YANG TERMASUK JAMINAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU TIDAK MELANGGAR HARTANAH INTELEKTUAL.

&nbsp

MY IRC lebih jauh tidak menjamin ketepatan dan kelengkapan bahan atau perkhidmatan di Laman web ini. MY IRC boleh membuat perubahan pada bahan dan perkhidmatan di Laman ini, atau pada produk dan harga yang dijelaskan di dalamnya, pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Bahan dan perkhidmatan di Laman ini mungkin sudah ketinggalan zaman, dan MY IRC tidak memberikan komitmen untuk mengemas kini bahan dan perkhidmatan di Laman web ini. Maklumat yang diterbitkan di Laman ini mungkin merujuk pada produk, program atau perkhidmatan yang tidak tersedia di negara anda. Sila hubungi e-kupon untuk mendapatkan maklumat mengenai produk, program dan perkhidmatan yang mungkin tersedia untuk anda. Undang-undang yang berlaku mungkin tidak membenarkan pengecualian jaminan tersirat, jadi pengecualian di atas mungkin tidak berlaku untuk anda.

Had liabiliti

DALAM PERISTIWA TIDAK AKAN e-kupon, PEMBEKALNYA, ATAU PIHAK KETIGA LAIN YANG DIBERIKAN DI LAMAN INI BERTANGGUNGJAWAB KERANA SETIAP KEROSAKAN (TERMASUK, TANPA PEMBATASAN, MEREKA YANG MENGHASILKAN KEUNTUNGAN YANG HILANG, DATA HILANG ATAU PENGGUNAAN GANGGUAN) TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN, ATAU KEPUTUSAN PENGGUNAAN LAMAN INI, SETIAP LAMAN WEB YANG BERKAITAN DENGAN LAMAN INI, ATAU BAHAN ATAU MAKLUMAT ATAU PERKHIDMATAN YANG TERDAPAT DI SETIAP ATAU SEMUA LAMAN YANG TERSEBUT, APABILA BERDASARKAN JAMINAN, KONTRAK, LAPORAN ATAU SETIAP TEORI HUKUM LAIN APAKAH ATAU TIDAK DIKENAKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN SEPERTI JIKA PENGGUNAAN BAHAN, MAKLUMAT ATAU PERKHIDMATAN ANDA DARIPADA KEPUTUSAN LAMAN INI DIPERLUKAN PERKHIDMATAN, PEMBAIKAN ATAU PEMBETULAN PERALATAN ATAU DATA, ANDA MENGAMBIL SEMUA KOS DI SANA. UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU MUNGKIN TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU BATASAN KEROSAKAN INSIDENAL ATAU SAMBUNGAN
Tentang Kami
Membantu sekolah dengan
menyediakan kemudahan
perbelanjaan dan
pengurusan kewangan
yang lebih cekap
dengan e-kupon.
Alamat
Blok U, UPM-MTDC,
Universiti Putra Malaysia,
43400 UPM Serdang,
Selangor.
support@e-kupon.my
All Right Reserved © 2021 | MY IRC SDN. BHD.
Scroll Up